Mbjellje e fidanve të rinjë në parkun e qytetit në Gostivar

Mbjellje e fidanve të rinjë në parkun e qytetit në Gostivar, nga NP Parqe dhe GJelbrim dhe nga SHJQ GvEko.

SHMK”Gostivar”, filluam me punimet për renovimin e tërësishem të kater kabineteve

,

SHMK”Gostivar”, filluam me punimet për renovimin e tërësishem të kater kabineteve, edhe ate kimi, biologji, fizikë dhe matematikë.

Dita e Ekologjisë, Komuna e Gostivarit promovoi Eko-patrullën dhe aparatin mobil për matjen e ndotjes së ajrit

Me rastin e shënimit të 21 Marsit – Ditës së Ekologjisë, Komuna e Gostivarit bëri promovimin e Eko-patrullës dhe të aparatit mobil për matjen e ndotjes së ajrit. Qëllimi i shënimit të Ditës së Ekologjisë, është ngritja e vetëdijes së qytetarëve të të gjitha grupmoshave dhe kategorive, që të ruajnë mjedisin jetësor dhe natyrën, si […]