Gostivar, në shtator fillon me punë Qendra për Autizëm

,

Kryetarti i komunës ndoqi nga afër fillimin e punimeve për rregullimin e kësaj qendre e cila është vendosur te ish objekti i kolegjit privat “Jahja Kemal” në Gostivar. Kjo qendër së bashku me atë për fëmijët me nevoja speciale, e cila poashtu pritet të vendoset te po i njejti objekt, kanë qenë një nga premtimet […]

Tullana, renovimi i tërësishem i shkollës fillore periferike “Bashkimi”.

,

Tullana, renovimi i tërësishem i shkollës fillore periferike “Bashkimi” që perfshin rregullimin e hyrjes, ndriçim i ri, lyerje dhe renovim i klasave dhe koridoreve, si dhe riparim i toaleteve.