Komuna e Gostivarit muajin nëntor ia kushton mbrojtjes së shëndetit të nxënësve

,

Departamenti për Mbrojtje Sociale, Shëndetësore dhe Mbrojtjen e Fëmijëve pranë komunës së Gostivarit organizoi tribunë për sensibilizimin dhe ndërgjegjësimin e të rinjëve me temë: “Efektet negative në shëndetin mendor dhe fizik nga përdorimi i tepërt i mjeteve teknologjike dhe rrjeteve sociale”. Paneli u hap nga Afërdita Hamza, udhëheqëse e departamentit për Mbrojtje sociale, Shëndetësore dhe […]

Mungesa e librave ndër temat kryesore në takimin mes Sektorit të Arsimit të dhe ministrit të Arsimit dhe Shkencës

,

Përfaqësuesit e Sektorit të Arsimit pranë Komunës së Gostivarit, përfaqësues të shkollave të mesme profesionale të Gostivarit dhe përfaqësues të Unionit të Nxënësve të Shkollave të Mesme të Gostivarit, sot realizon një takim pune me ministrin e Arsimit dhe Shkencës, Jeton Shaqiri. Në takim u dsiiskutua për problemet e arsimit të mesëm dhe fillor, interesat […]