UNIVERZITETI NDËRKOMBËTAR VIZION

Adresa: rr. Major Çede Filiposki nr.1
1230 Gostivar
R. e Maqedonisë

Tel: +389 42 222 325
Fax: +389 42 222 326
e-mail: info@vizyon.edu.mk