Balindoll, instalim i rrjetit të ri të ujsjellësit në gjatësi 1600 metra.

Balindoll, instalim i rrjetit të ri të ujsjellësit në gjatësi 1600 metra.
Balindoll, instalim i rrjetit të ri të ujsjellësit në gjatësi 1600 metra.

Konvikti i Gostivarit

Konvikti i Gostivarit Ndricim LED në te gjithë objektin; Menzë tërësisht e rinovuar; Korridore të rinovuara; 60 dhoma të renovuara...
Konvikti i Gostivarit

FTESË PUBLIKE

FTESË PUBLIKE Të nderuar qytetarë, Ju ftojmë të merrni pjesë në sesionin e pestë të FORUMIT TË PROJEKTEVE në Komunën...
FTESË PUBLIKE

Turçan i Madh, instalim i kanalizimit në gjatësi prej 140 metrave.

Turçan i Madh, instalim i kanalizimit në gjatësi prej 140 metrave.
Turçan i Madh, instalim i kanalizimit në gjatësi prej 140 metrave.

Vijojmë me kositjen e shkurreve nëpër pjesët anësore të rrugëve.

Vijojmë me kositjen e shkurreve nëpër pjesët anësore të rrugëve. Me rritjen e vizualitetit në rrugë, kontribojmë në ritjen e...
Vijojmë me kositjen e shkurreve nëpër pjesët anësore të rrugëve.

Ka filluar rehabilitimi i rrugës lokale nga Ura e Sushicës deri te deponia Rusino në Gostivar.

Ka filluar rehabilitimi i rrugës lokale nga Ura e Sushicës deri te deponia Rusino në Gostivar. Kjo është faza e...
Ka filluar rehabilitimi i rrugës lokale nga Ura e Sushicës deri te deponia Rusino në Gostivar.

Pas përfundimit të instalimeve nëntokësore dhe kyçjeve në rrjetin kryesor, pasoi asfaltimi i vend-punimeve në rr.”Balindolldska”

Pas përfundimit të instalimeve nëntokësore dhe kyçjeve në rrjetin kryesor, pasoi asfaltimi i vend-punimeve në rr.”Balindolldska” me çka përmbyllëm një...
Pas përfundimit të instalimeve nëntokësore dhe kyçjeve në rrjetin kryesor, pasoi asfaltimi i vend-punimeve në rr.”Balindolldska”

Vijojnë punimet për ndertimin e rezervuarit me te madh të ujit në kuadër te projektit SECO

Vijojnë punimet për ndertimin e rezervuarit me te madh të ujit në kuadër te projektit SECO , me vëllim 5600...
Vijojnë punimet për ndertimin e rezervuarit me te madh të ujit në kuadër te projektit SECO

Shpallje publike

  Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 14 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (Gazeta zyrtare  e RM nr.5/02),...

Vijojnë me intensitet punimet për instalimin e ujësjellësit të ri në kuadër të projektit SECO në gjatësi 6.5 kilometra që përfshin vendbanimet Banjicë e Epërme, Fazaneri, Turçan i Madh, Balindoll, Çajlë e Vjetër.

Vijojnë me intensitet punimet për instalimin e ujësjellësit të ri në kuadër të projektit SECO në gjatësi 6.5 kilometra që...
Vijojnë me intensitet punimet për instalimin e ujësjellësit të ri në kuadër të projektit SECO në gjatësi 6.5 kilometra që përfshin vendbanimet Banjicë e Epërme, Fazaneri, Turçan i Madh, Balindoll, Çajlë e Vjetër.