Entries by admin

,

SHPALLJE PËR NDARJEN E KONCESIONIT PËR PUNË PUBLIKE OSE KONCESION PËR SHËRBIME PUBLIKE

SHPALLJE PËR NDARJEN E KONCESIONIT PËR PUNË PUBLIKE OSE KONCESION PËR SHËRBIME PUBLIKE Shkarko Dokumentacionin 05.10.2022 Numri i shpalljes: 0004/2022 од 05.10.2022  PJESA I: PARTNERI PUBLIK Të dhënat për partnerin publik I.1.1) Emri i partnerit publik: KOMUNA E GOSTIVARIT I.1.2) Adresa e partnerit publik: rr. Vëllezërit Gjinoski nr.61 – Gostivar, Komuna e Gostivarit Qyteti/komuna: Komuan […]

,

Njoftim

Të nderuar qytetarë, Në ueb faqen e Komunës së Gostivarit është publikuar Plani për përmirësimin e cilësisë së ajrit ambiental për komunën e Gostivarit. Ju ftojmë që të njoftoheni me përmbajtjen e planit dhe të jepni vërejtje, sugjerime për ndryshime dhe plotësime të tij. Plani i plotësuar do të dërgohet në MMJPH dhe MSH për […]

,

NDRYSHIM DHE PLOTËSIM I SHPALLJES me numër 002-2022

NDARJE E KONCESIONIT për modernizim dhe mirëmbajtje të sistemit për ndriçim publik, nëpërmjet finansimit, rikonstruimit, menaxhimit, mirëmbajtjes dhe zhvillimit në Komunën  e Gostivarit. TEKSTI QË NDRYSHOHET TEKSTI I RI 1 Ofertat të dorëzohen më vonë deri më 26.09.2022 ora11:00 Ofertat të dorëzohen më vonë deri më 12.10.2022 ora 11:00. 2 Afati i fundit i parashtrimit […]

Panel diskutim me temën: Paga minimale në kontekst të mundësive ekonomike në Gostivar.

Këshilli Ekonomik Social Lokal (KESL) Gostivar dhe Asociacioni për Iniciativë Demokratike (ADI) Gostivar më 23 qershor 2022 organizuan panel diskutim me temën: Paga minimale në kontekst të mundësive ekonomike në Gostivar. Manifestimi është në bashkëpunim me Qendrën Kulturore Rinore – Manastir në kuadër të projektit “Promovimi i Dialogut Social në Komunitet” me mbështetjen e Qendrës […]

,

SHPALLJE PUBLIKE

Lajmërohen qytetarët dhe personat juridik të përfshirë në hapësirën e Projektit Urbanistik për Infrastrukturë për rekonstruimin e rrugës lokale në Pitarnicë, Gostivar, nga km. 0+0.000 deri në km. 0+3169.97 në PK nr. 972, KK Gostivar 1 – Komuna e Gostivarit, se Kryetari i Komunës së Gostivarit paraqet : SHPALLJE PUBLIKE Rreth Projektit Urbanistik për Infrastrukturë […]

,

L A J M Ë R I M

Në bazë të nenit 50 patagrafi (3) nga Ligji për planifikim urbanistik (Gaz. zyrtare e RMV nr. 32/2020), Kryetari i Komunës së Gostivarit e solli këtë:  L A J M Ë R I M  Lajmërohen qytetarët dhe personat juridik të përfshirë në hapësirën e Projekt ndryshimit dhe plotsimit të një pjese të Planit Detal Urbanistik […]

CeProSARD në bashkëpunim me Komunën e Gostivarit, mbajti takim pune për përkrahje të ndërmarrësisë sociale dhe zhvillimit të qëndrueshëm të gjelbër

Me datë 04.04.2022 në zyrën e kryetarit të Komunës së Gostivarit, ekipi i projektit Përkrahje e ndërmarrjeve sociale duke ndjekur parimin – “Mos lini askënd prapa”, i implementuar nga Asociacioni i Qytetarëve – Qendra për Promovimin e Praktikave tȅ Qëndrueshme Bujqësore dhe Zhvillimi Rural – CeProSARD, ka mbajtur një takim pune me kryetarin e komunës, […]

“Pjesëmarrja (lokale) e të rinjve është e rëndësishme”

Në këtë temë, kryetari i Këshillit Komunal, Valbon Limani, mbajti fjalë përshëndetëse në Qendrën “YCC” në Gostivar, e cila në partneritet me Qendrën për Dialog Interkulturor (CID) – Kumanovë, filloi me zbatimin e këtij projekti trevejçar. Projekti do të zbatohet në tetë komuna: Kumanovë, Likovë, Mavrovë-Rostushë, Gostivar, Tetovë, Tearcë, Strugë dhe Çair. Projekti mbështetet nga […]