U prezantua para qytetarëve Propozim-Programi zhvillimor 2020 i Komunës së Gostivarit

11.11.2019 Qytetarët e Gostivarit shfrytëzuan sot mundësinë që të njoftohen drejtpërsëdrejti me propozim-Programin zhvillimor të Komunës së Gostivarit për vitin 2020. Në debatin publik të organizuar për këtë qëllim mori pjesë…

THIRRJE PUBLIKE

,
K O M U N A   E   G O S T I V A R I T Në bazë të PROGRAMIT (R1) - MBROJTJA E AMBIENTIT JETËSOR DHE NATYRËS i komunës së Gostivarit për vitin 2019 dhe Vendimit të Këshillit të komunës së Gostivarit me numër 08-2006/1 nga 20…

Masa konkrete kundër ndotësve të ajrit – shkelësit paguajnë gjoba

09.04.2019 Administrata komunale e Gostivarit është e përkushtuar në luftën kundër ndotjes së mjedisit jetësor. Në këtë drejtim, inspektorët dhe rendmbajtësit komunalë bëjnë kontrolle të rregullta  dhe veprojnë në mënyrë…

Trashëgimia natyrore dhe shpellat ne Maqedoni u promovuan në Itali

,
Në takimin ndërkombëtar të speleologëve në Itali, Klubi Speleologjik Korabi dhe komuna e Gostivarit prezantoi aktivitetet e projektit “Fuqizimi i aktorëve lokal për hulumtim dhe konservim të shpellës Bukuroshja”, e finansuar na…

Filloi aksioni për prishjen e ndërtimeve pa leje në Gostivar

,
30.07.2018 Ka filluar sot aksioni për prishjen e ndërtimeve pa leje në territorin e komunës së Gostivarit. I pari ndërtim i cili u prish sot, ishte një murrë në lagjen Pitarnicë që ishte ndërtuar pa leje përkatëse dhe në vendin…

Taravari takohet me udhëheqësit e MCGO-së

25.12.2017 Kryetari i komunës së Gostivarit, Arben Taravari dhe përfaqësuesi i Zyrës së ZHEL-it, Besim Dogani, realizuan një takim me udhëheqësit e organizatës MCGO (Qendra Maqedonase për Arsim Qytetar). Në takim u diskutua në…