Одлука за избор на младинска организација

 

Записник

 

Решение за формирање на комисијата

 

Јавен Повик

 

9. Решение за избор на Претседател на Локалниот младински сове

8. Решение за формирање на Локалниот Младински Совет

7. Јавен повик за Локален Младински Совет

6.Решение за формирање на Локалниот Младински Совет

5. Јавен повик за локално собрание за млади

4.Решение за Иницијативен совет

3. Јавен повик за Иницијативен совет

2.Решение за службеник за млади

1. Статутарни промени Локани Младиски Совет