Balindoll, instalim i rrjetit të ri të ujsjellësit në gjatësi 1600 metra.

,
Balindoll, instalim i rrjetit të ri të ujsjellësit në gjatësi 1600 metra.

24 ORË NË SHËRBIM!

,
 Për shkak të reshjeve të borës,ekipet e angazhuara nga Komuna e Gostivarit, kanë filluar pastrimin e rrugëve nga bora në fshatrat e malsisë. Pos pastrimit, po hidhet edhe rërë dhe kripë në pjesën e qytetit si dhe deri në fshatrat…

Komuna e Gostivarit pranoi një eskavator të kombinuar për gërmim dhe ngarkim që do të përdoret për nevojat e NP "Komunalec".

,
Me këtë donacion, Komuna e Gostivarit do të përmirësojë ndjeshëm cilësinë e shërbimeve për qytetarët. Eskavatori është donacion nga Ambasada Zvicerane në Shkup, në kuadër të projektit Përmirësimi i Rezistencës nga Përmbytjet…

Vendosen në Gostivar kosha për grumbullimin e shisheve të plastikës dhe kartonit

,
09.09.2020 Në drejtim të ngritjes së vetëdijes së qytetarëve për mbrojtjen e mjedisit jetësor, Komuna e Gostivarit nëpërmjet ndërmarrjes publike “Komunalec” ka vendosur kosha për grumbullimin e shisheve të plastikës dhe kartonit…

Rregullimi i rrugës dhe ndërtimi i kanalizimit në lagjen Balindolli

,
29.07.2020 Komuna e Gostivarit, në kuadër të Programit ROMAKTED (financuar nga Bashkimi Evropian dhe Këshilli i Evropës), është duke realizuar projektin për rikonstruktim të plotë të një rruge, respektivisht ndërtimin e kanalizimit…

Gostivar, për dy vite e gjysëm është ndërtuar 45 kilometra kanalizim.

,
Lazami: Edhe në rrethana të jashtëzakonshme përmirësojmë iunfrastrukturën e cila do t’i mbetet trashigimi gjeneratave të reja Me qindra metra rrjetë i ri i kalanizmit është duke u ndërtuar aktualisht në territorin e Komunës…

Ekipet e ndërmarrjes komunale, dezinfektuan rrugën magjistrale përskaj qytetit të Gostivarit

,
05.06.2020 Shkaku i frekuencës së madhe të automjeteve në magjistralen Shkup-Kërçovë, kur shkaku i   orës policore maratonike, qytetarët e Shkupit u drejtuan për në Mavrovë, Ohër dhe Strugë, mbërmë ekipe të NP “Komuanlec”…

Në qytetin e Gostivarit dhe në disa fshatra, u shënua Dita botërore e pastrimit

,
21.09.2019 Administrata komunale, disa fshatra ku janë aktive bashkësitë lokale, organizatat ekologjike dhe qytetarë që kujdes për mjedis të shëndoshë jetësor, u përfshinë në aksionin e organizuar nga Komuna e Gostivarit për shënimin…

Instalohet linjë ujësjellësi në Zonën VI në Gostivar

,
14.08.2019 Këtyre ditëve në vijim janë punimet për instalimin e një linje ujësjellësi në Zonën VI, ku disa amvisëri nuk kanë qenë të kyçura në rrjetin e ujësjellësit të qytetit. “Kemi të bëjmë me një linjë të re…

Do të asfaltohet një krah i rrugës së Dibrës, në Lagjen e Re

,
12.08.2019 Me mjete të siguruara nga buxheti I Komunës së Gostivarit, në vijim janë punët përgatitore për asfaltimin e një krahu të rrugës së Dibrës përballë Kolegjit privat “Jahja Kemal”. Rruga ka një gjatësi prej 183…