Гостиварските проектанти и градежници разговараа со градоначланикот Таравари и одговорности од Секторот за урбанизам

27.03.2019

Гостиварските проектанти и градежници беа поканети денес на во просториите на Општина Гостивар за разговор со градоначалникот Арбен Таравари и одговорните лица од Секторот за урбанизам  при што ги искажа своите забелешки, предлози и сугестии за поефикасна работа и подобро планирање на урбанизмот во општината.

“Целта на оваа средба е да ги слушнеме мислењата на архитект и гардежниците, со цел врз основа на нивните забелешки и предлози да се зголеми ефикасноста на услугите во областа на урбанизмот, да изготвуваме посоодветни урбанистички планови и се друго што ги тангира нив во однос на урбанизмот и градежништово”, истакна градоначалникот Арбен Таравари.

Раководителот на Секторот за урбанизам при Општина Гостивар, Сефедин Билали информираше дека слични информативно-консултативни средби ќе се одржуваат на секои два-три месеци, односно според потребата, со цел да се зголеми транспарентноста во работењето и што поголема вклушенсот на проектантите и градежниците во донесувањето одлуки.

Служба за информирање