Entries by admin

,

ОБРАЗЕЦ НА ОГЛАСОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО КОЕ СЕ ОСТВАРУВА КАКО КОНЦЕСИЈА ЗА ЈАВНА РАБОТА ИЛИ КОНЦЕСИЈА ЗА ЈАВНА УСЛУГА.

ОБРАЗЕЦ НА ОГЛАСОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО КОЕ СЕ ОСТВАРУВА КАКО КОНЦЕСИЈА ЗА ЈАВНА РАБОТА ИЛИ КОНЦЕСИЈА ЗА ЈАВНА УСЛУГА. документација 05.10.2022 Број на огласот 04/2022 од 05.10.2022 ДЕЛ I: JAВЕН ПАРТНЕР I.1) Податоци за јавниот партнер I.1.1) Име на јавниот партнер: Општина Гостивар I.1.2) Адреса на јавниот партнер: […]

,

Известување

Почитувани граѓани, На веб-страницата на Општина Гостивар објавен е Планот за подобрување на квалитетот на амбиенталниот воздух за општина Гостивар. Ве покануваме да се запознаете со содржината на планот и да дадете забелешки, сугестии за измени и дополнувања на истиот. Дополнетиот план ќе биде доставен до МЖСПП и Министерството за здравство за добивање согласност, а […]

,

ИЗМЕНА И ДОПОЛНА НА ОГЛАС со број 002-2022

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА замодернизација и одржување на системот зајавно осветлување, преку финансирање, реконструкција, управување, одржување иразвој во Општина Гостивар. ред. Бр. текст кој се менува нов текст 1 понудите да се достават најдоцна до  26.09.2022 до11 часот понудите да се доставатнајдоцна до  12.10.2022 до11 часот 2 краен рок за поставување прашања 18.09.2022 до 15: […]

,

ОБРАЗЕЦ НА ОГЛАСОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО КОЕ СЕ ОСТВАРУВА КАКО КОНЦЕСИЈА ЗА ЈАВНА РАБОТА ИЛИ КАКО КОНЦЕСИЈА ЗА ЈАВНА УСЛУГА

ОБРАЗЕЦ НА ОГЛАСОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО КОЕ СЕ ОСТВАРУВА КАКО КОНЦЕСИЈА ЗА ЈАВН РАБОТА ИЛИ КАКО КОНЦЕСИЈА ЗА ЈАВНА УСЛУГА ОБРАЗЕЦ Oglas Za JPP Kujna Za Zdrava Hrana I Trening Centar Vo Opstina Gostivar

Панел дискусија на тема: Минималната плата во контекст на економските прилики во Гостивар.

Локалниот економско социјален совет (ЛЕСС) Гостивар и Асоцијацијата за демократска иницијатива (АДИ) Гостивар на 23 јуни 2022, организираше Панел дискусија на тема: Минималната плата во контекст на економските прилики во Гостивар. Настанот е во соработка со Младинскиот културен центар – Битола во рамките на проектот „Унапредување на социјалниот дијалог во заедницата“ со поддршка на Меѓународниот […]

Резултати од евалуацијата на предлог проекти од граѓански организации добиени на јавниот повик во рамките на ReLOaD2

Резултати од евалуацијата на предлог проекти од граѓански организации добиени на јавниот повик во рамките на ReLOaD2 проектот кој беше отворен од 25.02.2022 до 25.03.2022 година РЕЗУЛТАТИ Scoring Table Gostivar 2022

,

ЈАВЕН УВИД

Се известуваат граѓаните и правните лица опфатени во просторот на Урбанистпчки Проект за Инфраструктура за реконструкција на локален пат Питарница, Гостивар, од км.0+0.000 до км. 0+3169.97 на КП бр. 972, КО Гостивар 1 – Општина Гостивар, дека Градоначалникот на Општина Гостивар повика: ЈАВЕН УВИД По Урбанистпчки Проект за Инфраструктура за реконструкција на локален пат Питарница, […]

С О О П Ш Т Е Н И Е

4866/1 , PK nr. 4866/2, PK nr. 4854/1 dhe PK nr. 4854/2 ,   Врз основа на член 50 став (3) од Законот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РСМ бр. 32/2020), Градоначалникот на Општина Гостивар го донесе следното:  С О О П Ш Т Е Н И Е  Се известуваат граѓаните и правните лица […]

ЗГ ЦеПроСАРД во соработка со општина Гостивар, за поддршка на социјалното претприемништво и одржлив зелен развој

На 04.04.2022 во кабинетот на Градоначалникот на Општина Гостивар, проектниот тим на проектот Поддршка на социјалните претпријатија преку следење на принципот – “Не оставај никој зад себе”, имплементиран од Здружението на граѓани  – Центар за промоција на одржливи земјоделски практики и рурален развој – ЦеПроСАРД, одржа работен состанок со градоначалникот на општината, г-н. Арбен Таравари. […]

„(Локалното) младинско учество е важно“

На оваа тема, претседателот на Советот на Општина Гостивар, Валбон Лимани, одржа поздравен говор во Центарот „YCC“ во Гостивар, кој во партнерство со Центарот за меѓукултурен дијалог (ЦИД) – Куманово, започна со реализација на овој тригодишен проект. Проектот ќе се реализира во осум општини: Куманово, Липково, Маврово-Ростуше, Гостивар, Тетово, Теарце, Струга и Чаир. Проектот е […]