Започна асфалтирањето на улицата „Илинденска со должина од 500 метри и просечна ширина од 7,5 метри .

Започна асфалтирањето на улицата „Илинденска со должина од 500 метри и просечна ширина од 7,5 метри .