Во рамките на проектот СЕКО, поставувањето на водовод продолжува со висок интензитет во Горна Бајница co должина од 2500 метри

Во рамките на проектот СЕКО, поставувањето на водовод продолжува со висок интензитет во Горна Бајница co должина од 2500 метри