Големиот градски парк, секој ден поубав

Покрај инвестициите како што се 1000 м2 пешачки патеки, јавно осветлување, детски игралишта, автоматски прскалки за наводнување, 86 клупи, денес започнавме со воспоставување на 6 маси со натсрешница донација од Општина Ортакој на Бурса, кои можат да се користат за пикник со семејството, средба со пријатели, како и играње шах на пензионерите и граѓаните.
За убаво да ги користиме заедно.