Општина Гостивар одвои по 1.500 денари за секое семејство со деца во прво одделение

,

Советот на општина Гостивар ја донесе предлог-одлуката за еднократна парична поддршка на семејствата на учениците од прво одделение за учебната година 2022/2023.

Според одлуката на Советот на општината, на секое семејство што има ученици од прво одделение на територијата на Гостивар ќе му бидат доделени 1.500 денари.

„Со одлука на советот на општината сите семејства со деца кои започнуваат во прво одделение ќе бидат поддржани со сума од 1.500 денари, па се надеваме дека можеме да придонесеме за намалување на трошоците за подготовка на училиштето. Се надеваме дека оваа помош бидете добредојдени“, рече претседателот на советот Валбон Лимани.

Помошта ќе биде дистрибуирана во координација со јавните училишта од градот Гостивар.