Општина Гостивар потпиша Меморандум за соработка со Organized Youth Association

Претседавачот на Советот, Валбон Лимани, во име на општина Гостивар го потпиша Меморандумот за соработка во рамките на проектот „Еко иднина за Гостивар“, со претседателот на Organized Youth Assocation – OYA, Арт Спахиу.

Проектот „Еко иднина за Гостивар“ има за цел да ја подобри еколошката состојба во општина Гостивар и да ги дефинира еколошките приоритети за следните 5 години. Како резултат на овој Меморандум за соработка, ќе се состави стратешкиот документ за еколошките приоритети на општина Гостивар и ќе вклучи и реактивирање на еко-патролата, која ќе има задача да подигне акции за чиста животна средина.

Сензибилизација на јавното мислење во однос на еколошкиот спектар, заштита на зелените површини и чистотата во градот ќе бидат активности во контекст на проектот „Еко – иднина за Гостивар“.

Овој проект го спроведува OYA во соработка со Youth Community Center Gostivar и Center For Youth Education and Mediation и се спроведува во рамките на проектот „Невладините организации во акција за климатски промени“, кој е финансиски поддржан од Владата на Шведска, а имплементиран од Еко-свест, Македонско здружение на млади правници и Фондација CNVP.