Започна асфалтирањето на патот Дебреш – Здуње

По завршувањето на 1300 метри канализација и по тампонирањето на патот, започна целосното асфалтирање на патот Дебреше – Здуња, кое денеска започна од село Дебреше.

Проектот за подобрување на патот Дебреше – Здуње опфаќа целосна реконструкција на патот во должина од 1.300 метри.

Паралелно со изградбата на патот Дебреше – Здуње, во Здуње се гради и канализација во должина од 1200 метри.

Целосната функционализација според стандардите на овој пат значително ќе го олесни сообраќајот на влезните сообраќајници во градот.