ДЕМАНТ

10.12.2019

Општина Гостивар ги отфрлува како лажни тврдењата на лицето Џенгис Дерала, објавени на социјалните мрежи, наводно се утепуваат здрави кучиња кои можат да се згрижат во стационар.

Вистината околу овој случај е дека Ветеринарната станица “Dog&Cat“ – Тетово потврдува присуството на Лајшманија кај две од доловените кучиња, кои се еутанизирани во согласност со законските одредби од страна на оваа Ветеринарна станица.

Прикачената документацијата го докаува горенаведеното.

Служба за инромирање