#БезПаника #ОстаниДома

Мобилните екипи за помош на возрасните и изнемоштените лица, во општина Гостивар функсионира непрекинато.

Сите членови на овие тимови се професионално изучени како најуспешно да ја извршат нивната обврска.
Ние сме еден град, ние сме една куќа!

Ве молиме, контактирајте ги овие броеви:
072 577 713
072 577 741

#БезПаника #ОстаниДома