#PaPanik #RriNShtëpi

Ekipet në Lëvizje për ndihmën e njerëzve me moshë të avancuar dhe me sëmundje kronike, në Komunën e Gostivarit po funksionojnë pa ndërprerje.

Të gjithë pjesëtarët e këtyre ekipeve janë të instruktuar profesionalisht për të kryer me sukses detyrat e tyre.

Ne jemi një qytet, ne jemi një Shtëpi!

Ju lutem kontaktoni me numrat e shënuar më poshtë:

072 577 713

072 577 741