ОБРАЗЕЦ НА ОГЛАСОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО КОЕ СЕ ОСТВАРУВА КАКО КОНЦЕСИЈА ЗА ЈАВНА РАБОТА ИЛИ КАКО КОНЦЕСИЈА ЗА ЈАВНА УСЛУГА

,

ОБРАЗЕЦ НА ОГЛАСОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО КОЕ СЕ ОСТВАРУВА КАКО КОНЦЕСИЈА ЗА ЈАВН РАБОТА ИЛИ КАКО КОНЦЕСИЈА ЗА ЈАВНА УСЛУГА

ОБРАЗЕЦ

Oglas Za JPP Kujna Za Zdrava Hrana I Trening Centar Vo Opstina Gostivar