Општина Гостивар го започнува проектот за едукација на младите за толеранција во општеството

Општина Гостивар и Центарот за истражување и креирање политики (ЦИКП) потпишаа Меморандум за соработка за имплементација на проектот „Градење здрави животни навики кај момчињата во Гостивар и Ѓорче Петров“, кој се спроведува со партнерите на проектот CARE International Balkans.

Целта на проектот е позитивна трансформација на однесувањата на младите момчиња со цел да се изградат толерантни општества и да се спречи насилството и родовото насилство.

Во проектот, кој ќе трае 12 месеци, ќе се вклучат општинските средни училишта кои ќе ги мобилизираат младите да ги утврдат приоритетите за вклучување во креирањето на локални младински политики.

Меморандумот за соработка го потпишаа градоначалникот на општина Гостивар, др. Арбен Таравари и извршниот директор на ЦИКП, Др. Марија Ристеска. Општина Гостивар го започнува проектот за едукација на младите за толеранција во општеството

Општина Гостивар и Центарот за истражување и креирање политики (ЦИКП) потпишаа Меморандум за соработка за имплементација на проектот „Градење здрави животни навики кај момчињата во Гостивар и Ѓорче Петров“, кој се спроведува со партнерите на CARE International Балкански проект.

Целта на проектот е позитивна трансформација на однесувањата на младите момчиња со цел да се изградат толерантни општества и да се спречи врсниците и родовото насилство.

Во проектот, кој ќе трае 12 месеци, ќе се вклучат општинските средни училишта кои ќе ги мобилизираат младите да ги утврдат приоритетите за вклучување во креирањето на локални младински политики.

Меморандумот за соработка го потпишаа градоначалникот на општина Гостивар, др. Арбен Таравари и извршниот директор на ЦИКП, Др. Марија Ристеска.