ОБРАЗЕЦ НА ОГЛАСОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО КОЕ СЕ ОСТВАРУВА КАКО КОНЦЕСИЈА ЗА ЈАВНА РАБОТА ИЛИ КОНЦЕСИЈА ЗА ЈАВНА УСЛУГА.

,
ОБРАЗЕЦ НА ОГЛАСОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО КОЕ СЕ ОСТВАРУВА КАКО КОНЦЕСИЈА ЗА ЈАВНА…

Известување

,
Почитувани граѓани, На веб-страницата на Општина Гостивар објавен е Планот за подобрување на квалитетот на амбиенталниот воздух за…

ИЗМЕНА И ДОПОЛНА НА ОГЛАС со број 002-2022

,
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА замодернизација и одржување на системот зајавно осветлување, преку финансирање, реконструкција, управување,…

ОБРАЗЕЦ НА ОГЛАСОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО КОЕ СЕ ОСТВАРУВА КАКО КОНЦЕСИЈА ЗА ЈАВНА РАБОТА ИЛИ КАКО КОНЦЕСИЈА ЗА ЈАВНА УСЛУГА

,
ОБРАЗЕЦ НА ОГЛАСОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО КОЕ СЕ ОСТВАРУВА КАКО КОНЦЕСИЈА ЗА ЈАВН…

ЈАВЕН УВИД

,
Се известуваат граѓаните и правните лица опфатени во просторот на Урбанистпчки Проект за Инфраструктура за реконструкција на локален…

С О О П Ш Т Е Н И Е

4866/1 , PK nr. 4866/2, PK nr. 4854/1 dhe PK nr. 4854/2 ,   Врз основа на член 50 став (3) од Законот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РСМ бр. 32/2020), Градоначалникот…

Табели на ОДОБРЕНИ проекти

,
Табели на ОДОБРЕНИ проекти од јавниот оглас за финансиска поддршка на здруженија, спортски клубови и проекти од физички лица за Општина…

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ЈАВНИОТ ПОВИК ЗА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ ВО РАМКИ НА РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЛОКАЛНА ДЕМОКРАТИЈА ВО ЗАПАДЕН БАЛКАН 2 (ReLOaD2)

,
ОПШТИНА ГОСТИВАР ВО ПАРТНЕРСТВО СО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ (УНДП) ОБЈАВУВА: ЈАВЕН ПОВИК ЗА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ…