ЈАВЕН УВИД

,
Се известуваат граѓаните и правните лица опфатени во просторот на Урбанистпчки Проект за Инфраструктура за реконструкција на локален…

С О О П Ш Т Е Н И Е

4866/1 , PK nr. 4866/2, PK nr. 4854/1 dhe PK nr. 4854/2 ,   Врз основа на член 50 став (3) од Законот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РСМ бр. 32/2020), Градоначалникот…

Табели на ОДОБРЕНИ проекти

,
Табели на ОДОБРЕНИ проекти од јавниот оглас за финансиска поддршка на здруженија, спортски клубови и проекти од физички лица за Општина…

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ЈАВНИОТ ПОВИК ЗА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ ВО РАМКИ НА РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЛОКАЛНА ДЕМОКРАТИЈА ВО ЗАПАДЕН БАЛКАН 2 (ReLOaD2)

,
ОПШТИНА ГОСТИВАР ВО ПАРТНЕРСТВО СО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ (УНДП) ОБЈАВУВА: ЈАВЕН ПОВИК ЗА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ…