Средни училишта

Средно училиште Место Контакт
 СОУ “Гостивар“
Гостивар 042-272-052
СОМУ”Гостивар” Гостивар /
 СЕОУ “Гостивар“

 

 

 

 Гостивар 042-272-051
 СТОУ “Гостивар“

 

 

 

 Гостивар 042-214-33


Колеџ

Колеџ Место Контакт
 Јахја Кемал
ул.ЈНА ББ, 1230  Гостивар 042-215-050 Факс:042-216-070 


Годишни програми

Закони