Në Komunën e Gostivarit ekzistojnë:

  • 11 shkolla fillore qendrore (me 20 shkolla periferike)
  • 4 shkolla të mesme
  • 1 kolexh

Shkollat fillore

Shkolla Fillore
Qendrore
Vendi
Kontakt
“Ismail Qemali”
Gostivar 042-215-115
“Bashkimi” Gostivar 042-218-056
“Goce Delçev”
Gostivar 042-215-225
“Mustafa K. Ataturk”
Gostivar 042-215-325
“Çajlë” fsh. Çajlë 042-287-147
“Gjon Buzuku”
fsh. Sërmnovë 042-351-003
“Faik Konica”
fsh. Debresh 042-371-180
“Përparimi” fsh. Çegran 042-322-557
“Forina” fsh.Forinë
“Liria” fsh. Vërtok 042-800-372
SHFM “Enver Stafai”
Gostivar 042-213-339