Qasje e lirë në informata me karakter publik

 

E drejta për qasje të lirë në  informacione me karakter publik për personat me aftësi të kufizuara

AL MK

 

Raportet

Raporti 2023:

2023

Raport Vjetor 2021 :

Raporti Vjetor

 

Raport 2020:

Scan 5.1.2021 At 10.05

Raporti 2019 :

Raport

Persona zyrtarë për ndërjmetësim në informata me karakter publik

Rexhep Azizi

rexhep.azizi@gostivari.gov.mk

TEL: 073-217-960

Komuna e Gostivarit
Bul. B.Gjinoski 61
1230 Gostivar
tel. + 389 (0) 42 213 511
fax. + 389 (0) 42 214 406