ORGANIZATAJOQEVERITARE – Gostivar

НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИ

CSO – Gostivar

EMRI I ORGANIZATËS

PERSONI PER KONTAKT

KONTAKT TEL.

ADRESA

e-mail

ADEKSAM       Adeksam@hotmail.com.mk
ADI Shpend Imeri

Lulzim Haziri

042-221-100;

071-366-156

Braka Ginoski adi@adi.org.mk
CENTER FOR YOUTH EDUCATION AND MEDIATION  Enis Miftari
Muharem Jonuzi
070 816 209
070 224 021
Borce Jovanoski 106 cyemmacedonia@gmail.com
LULET E MALËSISË Luan Veliu

Arsim Disha

070-677-992 Boul. Goce Delcev  
ESA Muzafer Tairi 078-204-417 Braka Ginoski esa@esa.com.mk

muzafer@esa.com.mk

ECDTC /Qendra Evropiane për Zhvillim, Tolerancë dhe Bashkëpunim Gëzim Haxhi-Ejup 072-233-334 JNA ecdtc.gostivar@gmail.com

ciggh@yahoo.com

valbon.limani@gmail.com

MESECINA Muhamet Toci 042/221-271

042/221-272

070-251-493

Braka Ginoski mesecina@mesecina.org.mk

tocimuhamed@t-home.mk

ZENSKA ASOCIJACIJA NA ROMITE Gjylfer Toci 070-378-248 Braka Ginoski toci_g@yahoo.com
O.A.F.M. “DRAUDAKUM” Reshat Ameti

Xhezair Rexhepi

078-273-660 Braka Ginoski-Picasso xhezair-rexhepi@hotmail.com
Shoqata e peshkatarëve “BASH VARDAR” Xhavit Sejdini

Jasin Banica

078/323-166 / jasin_banisa@hotmail.com
ELC (European Link Center) Muzafer Saliu 042 271 004

075 203 060

Braka Ginoski p.n. elc.gostivar@gmail.com
Shoqata e kultivuesve te dhenve “Kullota” Jamin Azizi 070 651 315    
Shoqata Rajonale per kultivimin e dhenve ne Maqedonine Perendimore Lulzim Fejzullai 070 229 992   lulzimfe@yahoo.com
QENDRA PËR TË DREJTAT E GRAVE “ETIKA” Sebajete Zenku

Xharije Elezi

Ajten Kamberi

070 716 050

070 251 843

071 366 660

  szenku@yahoo.com
EL HILAL   042-213-496

070-610-669

   
HIKING ASOCIATION “BISTRA” LjubisaTaseski 070-213-819   ljubisataseski@gudalat.com

zzdravkovic2006@yahoo.com

HIKING ASOCIATION “SHARRI” Qerim Abazi

Ismet Shurban

070-213-819   ismetsurban@gmail.com
NAMIK EFENDI Namik Efendi 075-590-191 Banjice e epërme namikefendidenergi@gmail.com
GENC KALEMLER Raif Raifi

Turker Kamber

071279273 genckalemler@hotmail.com genckalemler@hotmail.com

YEP – Youth Empowerment Platform

Arlind Musliu 070 692 549 Major Cede Filiposki 158 yepmk2015@gmail.com
Foundation ITC Tafa Ameti 075-392-005 B.Ginoski p.n. tafa.ameti@t-home.mk
Shoqata e Defektologeve Samir Grble 075-289-206   samirgrble@hotmail.com
SH.K. “FISHTA” Argjend Hasani 070-623-658 / argjendhasani@live.com
SH.K. “OTELLO” Berat Saliu 070-558-852 / beratsaliu@gmail.com
Qendra për zhvillim edukativ dhe kulturor “RACIO”

ORGANIZED YOUTH ASSOCIATION – OYA

  078 358 335

072 224 069

RR. Koço Zozi nr.29

Gostivar

oyassociation@gmail.com
Qendra për të drejtat e Njeriut dhe Drejtësi – QDNJD

Center for human Rights and Justice


Ali Musliu
078 251 972

Gostivar

Info.chrj@gmail.com