0710-Komisioni për çështje të mandatit, zgjedhje dhe emërime.

1. Mizeqete Jashari Kryetar
2. Aleksandar Nankovski
3. Ganimet Melani
4. Namik Durmishi
5. Vjolca Baftiji -Zulbeari

0711-Komisioni për Finansa dhe zhvillim ekonomik .

1. Goce Dimovski Kryetar
2. Sara Islami
3. Altina Asani
4. Stanisha Mateski

0712- Komisioni për planifikim dhe
rregullim hapësinor dhe mbrojtje të mjedisit jetësor dhe të natyrës..

1. Agim Ziberi Kryetar
2. Namik Durmishi
3. Vjolca Baftiji –Zulbeari
4. Ema Neshkovska
5. Goce Dimoski

0713-Komisioni për punë komunale dhe komunikacion.

1. Telat Fetai Kryetar
2. Lek Dalipi
3. Zoran Naumoski
4. Zulfi Ademi
5. Raif Raifi

0714-Komisioni për veprimtari publike

1. Namik Durmishi Kryetar
2. Agim Ziberi
3. Ersin Kerala
4. Aleksandar Nankokovski
5. Gajur Sejdini

0715-Komisioni për punë juridiko normative

1. Goce Dimovski-Kryetar
2. Halim Zeqiri
3. Ema Neshkovska
4. Mizeqete Jashari

0716-Komisioni për mundësi të njëjta në mes gjinis femërore dhe mashkullore.

1. Ganimet Melani Kryetar
2. Sebajete Zenki
3. Renata Duceska
4. Aneta Qiroska
5. Lek Dalipi
6. Ersin Keralla
7. Pranvera Kasami anëtar i jashtëm

0717-Komisionit për marrëdhënie në mes të bashkësive.

1. Afrim Aruçi-Kryetar
2. Aleksandra Poposka
3. Aneta Qiroska
4. Stanisha Mateski
5. Dashmir Arifi
6. Firdaus Ajdari
7. Raif Raifi
8. Ersin Kerala
9. Sehare Xhaferi
10. Sara Islami
11. Aziz Dauti
12. Adi Ibrahimi

Anëtar e Këshillit të Komunës së Gostivarit të cilët do të marrin pjesë gjatë lidhjes së Kurorave në territorin e Komunës së Gostivarit:

1. Mizeqete Jashari
2. Namik Durmishi
3. Alush Alili
4. Aneta Qiroska
5. Zoran Naumoski
6. Teuta Minahi
7. Altina asani
8. Renata Duceska
9. Ganimet Melani
10. Dashmir Arifi
11. Firdauz Ajdari