Filloi asfaltimi në rrugën e “Ilindenit”, me gjatësi 500 metra dhe gjerësi mesatare 7.5 metra.

Filloi asfaltimi në rrugën e “Ilindenit”, me gjatësi 500 metra dhe gjerësi mesatare 7.5 metra.