Vendim Për Qendrën Rinore

 

Procesverbal

 

Aktvendim Për Formim Të Komisionit

 

Thirrje Publike

9. Aktvendim Për Kryesinë E Këshillit Rinor Lokal

8. Aktvendim Për Këshillin Rinor Lokal

7. Thirje Publike Për Këshillin Rinor Lokal

6. Aktvendim Për Kuvendin E Këshillit Lokal

5. Thirje Publike Për Kuvendin E Këshillit Rinor Lokal

4. Aktvendim Për Këshillin Nismëtar

3. Thirje Publike Për Këshillin Nismëtar

2. Aktvendim Nëpunës Për Të Rinj

1. Ndryshimet Statutare Vendimi Këshilli Rinor