Taravari: Geçmiş dönemdeki eğitim – Facebook için ödenen öğretmenler

,

25.01.2018

Gostivar Belediye Başkanı Arben Taravari, bugün “DBP” hakkındaki gerçek” kampanyası kapsamında bir basın toplantısı düzenledi.Gostivar belediyesinde eğitim alanında geçmiş görev süresince işlenen başarısızlıkları ve kötüye kullanımları ortaya koydu Dün yapılan bazı eğitimcilere ve parti askerlerine yönelik medyada yer alan açıklamanın, yetersiz personelle değiştirdikleri iddiasıyla, eğitim alanını seçtiğini açıkladı.”2013′ yılın parti askerleri, yılın aynı döneminde 166 işçiyi çözüm ve sözleşme ile kaldırdı ve bu kişilerin adları ve soyadları bizde mevcutur.
Ve şimdi 147 sözleşmeli çalışandan117’si görevde kaldı, sadece 30’u yenisiyle değiştirildi.Taravari, bunun anlamı,% 80’i aynı kalırken, çoğunluğu verdikleri konulara yetkin olmadığı için sadece% 20 oranında değiştirildi.

Bugünkü basın konferansında ayrıca, Muhasebe ve Bütçe Kullanıcıları Kanunu’nun Gostivar’daki devlet okullarındaki iç denetimlerle teyit edilen birkaç eksik davanın gösterildiğini belirtti.”Vrutok köyünden “Liriya” ilköğretim okulunda, resmi cep telefonları için başdöndürücü faturalar ödenmiştir.
Teftiş Kurulu tarafından 06.11.2016 – 16.11.2017 dönemi için Denetim Raporuna dayanarak, bir okul 2.25 puanla değerlendirildi.

Orta öğretim teknik okulunda, eski belediye başkanı tarafından 03.03.-29.03.2017 döneminde yapılan iç denetim muhasebe yasasının eksik bir şekilde uygulandığını gösterdi.Belediye Başkanı Taravari, gazetecilere bunun kanıtı sağlanarak, “Sözleşme için yapılan ödemeler 397 bin dinar’ın üzerinde çalışıyor, bu nedenle işverene dair herhangi bir rapor bulunmuyor” dedi.

Daha sonra,Orta Okul Teknik Bölümünde yetersiz bir kişinin istihdam edildiği bir davadan bahsetti.”Bu kişi BT desteği için 4 saat, harici test için 4 saat, fotokopi için 3 saat ve Facebook için 2 saat iş saatinde bulunmuş.

Bir başka olay ise, pratik çalışma eğitmeni biyokimya okulundaydı.
lkokul Çayle’de , çim biçme makinası için kullanılan yağ harcanması, 600 avro tutarında, “dedi Taravari.
Gostivar Belediye Başkanı ayrıca, bir aile tarafından okulun tamamının kontrol edildiği Srbinovo köyünde “Son Buzuki” adlı ilköğretim okulundaki davaya dikkat çekerek, çevrecilik olaylarına değinildi.
Eski müdür, gelini sekreteri olarak, kardeşi ve ailesinin diğer üyeleri ile aynı okulda çalışıyordu.

Haber Merkezi