Një donator nga fshati, sanoi nyjet sanitare të SHF “Përparimi” – Çegran

11.02.2018

Synimi i Komunës së Gostivarit për të përmirësuar kushtet në shkollat fillore dhe të mesme dhe për të rritur cilësinë e procesit edukativo-arsimor, është mirëpritur nga qytetarët e komunës së Gostivarit dhe ka nxitur ata që të ndihmojnë në këtë proces.

Një banor i fshatit Çegran, me vetiniciativë dhe me pëlqim nga shkolla dhe Komuna, gjatë fundjavës ka renovuar nyjet sanitare të shkollës, të cilat ishin në një gjendje shumë të keqe.

Shërbimi për informim