Gostivar Belediyesi ve Metamorfoz Vakfı arasında bir İşbirliği Muhtırası İmzalandıı

19.03.2018

Avrupa Birliği’nin Makedonya Heyeti Başkanı Samuel Zbogar’ın, tören vesilesiyle, Gostivar Belediyesi ve Metamorfoz Vakfı, bugün Yenilikçi Turizmin Güçlendirilmesi Projesi için bir İşbirliği Mutabakat Zaptı imzaladı.Gostivar Belediyesi adına, Muhtırayı Belediye Başkanı Arben Taravari, Metamorfoz ise Bardül Yaşari Vakfı İcra müdürü tarafından imzalandı.

Projenin amacı, iç ve dış pazarların ihtiyaçlarına etkin bir şekilde adapte edilmiş bir enerji turizm sektörünü teşvik etmektir, Makedonya ve Arnavutluk arasındaki sınır ötesi turizm bölgesinde, daha doğrusu Gostivar ve Elbasan bölgesinde yeni işlerin yaratılmasını teşvik etmek ve büyümenin hızlandırılmasına katkıda bulunuyor.

Muhtıra’ya göre, Metamorfoz Vakfı, Polog bölgesinde tüm potansiyel alanların ve turizmin gelişmesi için fırsatların teşvik edilmesini taahhüt eder. Gostivar Belediyesi bilgi, uzmanlık ve deneyim sunacak, ayrıca küçük ve orta ölçekli işletmeleri ve ilgili tüm tarafları projenin amaçlarının gerçekleştirilmesine aktif olarak katkıda bulunmaya teşvik edecektir.

İşbirliği Muhtıra’nın süresi 19 Mart 2018 ile 31 Mart 2020 arasındadır. Proje, Avrupa Birliği’nin Sınır Ötesi İşbirliği Programı tarafından finanse edilmektedir.

Bilgi servisi