Rikonstruktim i plotë i një rruge në Zonën VI të Gostivarit

06.11.2019

Në vazhdën e ndërtimit dhe rikonstruktimit të rrugëve të qytetit, aktualisht punohet në rikonstruktimin e plotë të një rruge në lagjen Zona VI të Gostivarit.

“Vlerësuam se kjo rrugë është e ngushtë dhe mjaft e dëmtuar, ndërsa edhe trotuari mjaft i ngushtë vetëm në disa pjesë të rrugës shkakton vështirësi për qarkullim të lirë të këmbësorëve dhe automjeteve. Përveç për nevojat e banorëve të kësaj pjese të lagjes, kjo rrugë përmbledhëse e rrugicave përreth, shërben e edhe si rrugë transite alternative, sidomos kur rritet fluksi i automjeteve gjatë muajve të verës”, thekson Besim Dogani – përgjegjës i Zyrës për Zhvillim Ekonomik Lokal pranë Komunës së Gostivarit.

Rruga ka gjatësi prej 370 metrash, ndërsa trup i i rrugës pas rikonstruktimit do të ketë gjerësi prej 6 metrash dhe trotuare nga të dyja anët me nga 1,5 metra gjerësi. Rikonstruktimi parasheh gërmimin e asfaltit dhe vendosjen e shtresës së re prej 7 centimetrash, sanim të plotë trotuarit ekzistues dhe ndërtim të trotuarit të ri.

Realizues i punëve ndërtimore është kompania që fitoi në tenderin e shpallur – “Lendi Group”, ndërsa kostoja e projektit, në bazë të kontratës së nënshkruar është 5.291.994 denarë (me TVSH), mjete këto të ndara nga buxheti i Komunës së Gostivarit.

Krahas kësaj, do të bëhet edhe nivelizimi i pusetave dhe forcimi i ndriçimit publik

Shërbimi për informim