Vijojnë me intensitet të lartë instalimet e kanalizimit fekal në rr.”Balindolska”

Vijojnë me intensitet të lartë instalimet e kanalizimit fekal në rr.”Balindolska”