Vijojnë punimet për ndertimin e rezervuarit me te madh të ujit në kuadër te projektit SECO

Vijojnë punimet për ndertimin e rezervuarit me te madh të ujit në kuadër te projektit SECO , me vëllim 5600 m3 ne Zdunje, nëpërmjet të cilit do të furnizohen vendbanimet Zdunje, Forine, Çegran, zona VII dhe VIII