V E N D I M

V E N D I M

për përcaktimin e tarifës për marrjen e licencës për ofrimin e shërbimeve për kabaret, baret e natës, disko klubet dhe disko klubet në mjedis të hapur në territorin e Komunës së Gostivarit dhe zgjatjen e orarit të punës për objektet e hotelierisë

Neni 3

Zgjatja e orarit të punës prej dy orësh, është e vlefshme:

-29, 30, 31 korrik 2021 dhe

01.03.04.05, 07.08.09, 11.12.13, 15.16.17 gusht 2021.

 

1627648705354167