Punimet në lagjen Mllaki

Pas përfundimit të kanalizimit fekal dhe instalimit të ujsjellësit të ri, në krahun kryesor punimet po hyjnë në fazën permbyllëse me tamponim dhe bekatonizim, pas çka punimet do vijojnë edhe në katër krahët dytësorë.