Panel diskutim me temën: Paga minimale në kontekst të mundësive ekonomike në Gostivar.

Këshilli Ekonomik Social Lokal (KESL) Gostivar dhe Asociacioni për Iniciativë Demokratike (ADI) Gostivar më 23 qershor 2022 organizuan panel diskutim me temën: Paga minimale në kontekst të mundësive ekonomike në Gostivar.
Manifestimi është në bashkëpunim me Qendrën Kulturore Rinore – Manastir në kuadër të projektit “Promovimi i Dialogut Social në Komunitet” me mbështetjen e Qendrës Ndërkombëtare Ulof Palme nga Suedia.

Tema e panelit doli nga gjendja aktuale lidhur me rritjen e pagës minimale, por edhe në përgjithësi të kostos së jetesës.

Në panel diskutim morrën pjesë përfaqësues të sindikatave, punëdhënësve, institucioneve vendore, ndërmarrjeve publike, si dhe përfaqësues të shoqërisë civile.

Në hyrje të diskutimit, Dashmir Osmani, këshilltar për zhvillim ekonomik lokal, prezantoi gjetjet e analizës së bërë të tregut të punës në Gostivar. Analiza është pjesë e planit vjetor të punës së KESL Gostivar. Gjetjet tregojnë se ka mungesë të punëtorëve në të gjithë sektorët, të fuqisë punëtore profesionale dhe të kualifikuar.
Goce Dimovski, ekspert i investimeve dhe zhvillimit ekonomik, në prezantimin e tij iu referua rritjes së pagës minimale dhe reagimeve të shkaktuara nga kjo rritje – stuhi e pakënaqësisë së shumë qytetarëve në Gostivar dhe në përgjithësi në nivel shtetëror për shkak të rritjes graduale të kërkuara për pagat tjera.
Novica Aleksievski nga zyra e Federatës së Sindikatave – Gostivar iu referua rolit kyç të LSM në miratimin e Ligjit për pagë minimale në vitin 2012. Sipas ndryshimeve të fundit ligjore për rritjen e pagës minimale nga marsi i vitit 2022, rreth 80.000 të punësuar, punëtorë në industri dhe industri të ndryshme, marrin 18.000 denarë pagë minimale.
Nagib Fejzi nga komuniteti i biznesit dhe nënkryetar i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore theksoi se biznesi nuk mund të gjejë më punëtor që do të punonte nën 22.000 denarë. Dhe kjo është një mesatare e paguar nga objektet prodhuese në komunë.