Njoftim

Komuna e Gostivarit si koordinatore bashkë me investitorin e projektit, Agjencionin zvicëran për zhvillim dhe bashkëpunim në RMV, sot më 17.10.2022 bën pastrimin e kanalizimit atmosferik në Gostivar.

Zbatues i projektit është “Eko team Shkup” ndërsa ndërmarrja komunale “Komunaleci” do të asistojë.