Vijojnë punimet në rikonstruktimin e rrugës së Dibrës

Vijojnë punimet në rikonstruktimin e rrugës së Dibrës, ndërsa deri tani kemi arritur të asfaltojmë 1.4 kilometra asfalt.

Rruga e Dibrës është ndër rrugët më të rëndësishme dhe më frekuentuara të Gostivarit që lidhet me shumë rrugë të tjera dhe do të ndikojë dukshëm në lehtësimin e komunikacionit.