KONKURS LETËRSIE

Shkolla e Mesme Ekonomike Komunale “Gostivar” – Gostivar
KONKURS LETËRSIE
Në temën: “Ndikimi i rrjeteve sociale në jetën e të rinjve”

Të gjithë nxënësit e shkollave fillore nga klasa e gjashtë deri në klasën e nëntë kanë të drejtë të marrin pjesë. Çdo nxënës mund të shkruajë në gjuhën e tij amtare, poezi ose prozë. Në krijimet letrare duhet të deklarohet emri i nxënësit, mentorit dhe shkollës dhe të njejtat të dorëzohen deri në SHMEK “Gostivar” – Gostivar, me shënim – për konkursin e letërsisë ose të dërgohet në seou.literarenkonkurs@gmail.com më vonë deri më 16.04.2018.

Dokumenti