Mbështetje nga ADRR “Sonce” – Tetovë për kryetarin Taravari

22.06.2018

Asociacioni i Romëve për Zhvillimin të Demokracisë ADDR “Sonce” – Tetovë, reagon ndaj heqjes nga rendi i ditës të pikës për miratimin e planeve aksionale lokale në Këshillin e Komunës së Gostivarit. Në reagim thuhet se ky Asociacion mbështet proceset që çojnë në përmirësimin e pozitës së romëve në nivel lokal në kuadër tëprogramit ROMAKTED “Promovimi i qeverisjes së mirë dhe forcimin e romëve në nivel lokal” dhe Memorandumit të nënshkruar për Mirëkuptim me komunat, Këshillin e Evropës dhe Ministrinë për Punë dhe Politikë Sociale.

Letrën ua përcjellim në mënyrë integrale:

Reakcija ADDR SONCE – Tetovo