Edhe një mini-deponi e egër në Gostivar, shndërrohet në sipërfaqe të gjelbëruar

,

06.07.2018

Komuna e Gostivarit, nëpërmjet Ndërmarrjes publike “Komunalec”, vazhdon me aksionin gjithëpërfshirës për mënjanimin e mini-deponive të egra në gjithë territorin e komunës.

Aksioni i radhës ekologjik u realizua përskaj lumit Vardar në lagjen “Toskallari“ të Gostivarit, një sipërfaqe e lënë pas dore e cila më shumë i ngjante një mini-deponie të egër. Aksioni u realizua me kërkesë të banorëve të kësaj lagjeje, e cila ndonëse ekziston disa dekada, ka qenë skajshmërisht e margjinalizuar.

Nga Komuna e Gostivarit dhe Ndërmarrja Publike “Komunalec” njoftojnë se edhe kjo sipërfaqe tashmë e pastruar nga mbetjet dhe e rrafshuar, do të gjelbërohet, do të mirëmbahet dhe monitorohet rregullisht që të mos shndërrohet përsëri në deponi të egër dhe t’i ngjasojë një mini-parku të mirëfilltë buzë lumit Vardar.

Vlen të theksohet se në këto shtatë-tetë muaj qeverisje të udhëheqësisë së re komunale, janë realizuar shumë aksione ekologjike si nga Komuna dhe ndërmarrjet komunale publike, ashtu edhe nga bashkësitë lokale dhe shoqatat e ndryshme ekologjike që janë aktive në Gostivar.

Shërbimi për informim