Të nderuar përfaqësues të OJQ,

Komuna e Gostivarit vazhdon të implementoj projektin e UNDP – Programi Regjional për Demokraci Lokale në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD).Në kuadër të aktiviteteve të këtij projekti në vitin 2019, Ftojmë organizatat joqeveritare për pjesëmarrje në debatin publik i cili do të mbahet më datë 20.03.2019(e Mërkurë ) me fillim në ora 10.30 (në sallën e Këshillit komunal – Komuna e Gostivarit).

Në Debatin publik do të diskutohen Prioritetet e definuara (në atach...) duke pritur nga përfaqësues të OJQ-ve mendimet, sugjerimet dhe propozimet rreth të njëjtave. 

Në takimin e paraparë do të merr pjesë edhe ekipi i projektit të UNDP-së.

Me respekt,

Draft priorities_Gostivar_2019