Për herë të parë do të ndërtohen edhe tualete për nxënësit me nevoja të veçanta në SHMK-Gostivar dhe SHMKM-Gostivar

,
Pas nënshkrimit të kontratës me MASH-in, filluan punimet për sanimin e të gjitha nyjeve sanitare në SHMK-Gostivar dhe SHMKM-Gostivar.
Për herë të parë do të ndërtohen edhe tualete për nxënësit me nevoja të veçanta.