Përfundoi rekonstruimi i tërësishëm i objektit të shkollës së muzikës “Enver Stafai”

,

Përfundoi rekonstruimi i tërësishëm i objektit të shkollës së muzikës “Enver Stafai”, që përfshinte: dyer, banjo të reja, ndriçim, lyerje e të gjitha ambienteve, adaptim i kabineteve për punë praktike.