Gostivari i Pastër

Pamje nga pastrimi i disa deponive të egra në rrugën Raven-Vërtok.

Plani i Komunës për një Gostivar të pastër, përfshin mënjanimin e deponive të egra dhe pastrimin e sipërfaqeve publike në gjithë territorin e komunës së Gostivarit.