Rezultatet nga vlerësimi i projekt propozimeve nga organizatat e shoqërisë civile të pranuara në thirrjen publike në brenda ReLOaD2

Rezultatet nga vlerësimi i projekt propozimeve nga organizatat e shoqërisë civile të pranuara në thirrjen publike në
brenda ReLOaD2

REZULTATET

Scoring Table Gostivar 2022