Gostivar ilkokullarında temiz hava dersleri

,

15.03.2018

Gostivar belediyesindeki “İsmail Qemali”, “Goce Delcev” ve “Birlik” ilköğretim okularında çevre korumasına yönelik dersler düzenledi.Etkinlik ekolojik örgüt “Eko Gerilla” – Kalkandelen tarafından gerçekleştirildi ve derslerde yedinci, sekizinci ve dokuzuncu sınıflardan öğrenciler yer aldı.

Bu dersin amacı, Polog’da resmi ölçümlere göre ülkenin en çok kirlenen ve daha geniş olan havaya özel bir odaklanma ile öğrencileri çevre koruma arasında farklılığı anlatma.

“Bugünün derslerine üç okulun yedinci, sekizinci ve dokuzuncu sınıflarından 160’ın üzerinde öğrenci katıldı.“Bugünün derslerine üç okulun yedinci, sekizinci ve dokuzuncu sınıflarından 160’ın üzerinde öğrenci katıldı.Derslere ek olarak,öğrencilere “Başkalarına örnek olun” başlıklı bir eğitim broşürü de verdik ”, Eko-Gerilla Derneği başkanı Arianit Xhaferi de açıkladı.

Bakan Arben Taravari’nin ısrarında, hat bakanlığının Gostivar’da ortam havasının kalitesi için bir ölçüm istasyonu kurduğunu ve ölçümlerin endişe verici rakamlar gösterdiğini hatırlatırız.

Bilgi servisi